Trình chiếu lời bài hát

Lời Nhạc Sống

TÒNG PHU

Chính em, vì em Đã cho anh biết yêu và…