Trình chiếu lời bài hát

Hào Khí Việt Nam

0
Việt Nam ơi, giống hùng thiêng. Ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân,
Cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua, kiên dũng đời ông cha, Dựng xây, giữ yên bờ cõi.
Để tương lai con cháu cùng hoan ca, Đất nước thanh bình, rực rỡ gấm hoa. Đinh, Lý, Trần, Lê ơi!
Nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu rồng tiên ơi! Còn đây kiên trung bất khuất.
Như sóng biển Đông kia Ngàn năm mãi luôn lưu truyền, Hào khí trời nam ta,
Rạng ngời sắt son Việt Nam. Triều Tây sơn áo bạc vai, Rừng thiêng sắt son thề ước.
Thành Thăng Long, mãi còn bay xa, Thời gian qua thắm oai hùng. Nhà Nam ta, đất với trời bao la,
Tuyệt nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen, khiếp vía, chùn tâm can. Đất nước ngoan cường, một dải gấm hoa.
Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sau cháu con ghi lòng. Sóng lớn, Bạch Đằng giang nơi vùi thây bao quân xâm lấn.
Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son san hà. Cho nước Việt Nam ta, ngàn đời ngút cao hùng thiêng
Đinh, Lý, Trần, Lê ơi! Nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu rồng tiên ơi!
Còn đây kiên trung bất khuất. Như sóng biển Đông kia Ngàn năm mãi luôn lưu truyền,
Hào khí trời nam ta, Rạng ngời sắt son Việt Nam. Cho đến ngàn năm sau
Rạng ngời sắt son Hào khí Việt Nam

Lời Nhạc Sống