Trình chiếu lời bài hát

Gắng Mà Lo

0
Sao anh không sang nhà em. miếng trầu câu chuyện làm ***. Ba mẹ thấy anh dễ hiền. Thương tình ba cho hai đứa nên duyên.
Em ơi ông via nhà em. Dễ gì anh được làm ***. Trông anh tóc tai bù xù. Râu cằm ria mép lu bù.
Anh lại mặc áo chim cò. Quần thì ống túm vải thì caro. Chân đi lã lướt cái điệu Tango.
Ơi anh ơi, yêu em thì gắng mà lo. Chứ mặc chim cò kẻ trách người chê. Ơi em ơi, em nói anh đành phải nghe.
Quần may ống rộng nỡ e người cười. Chồng em, chồng em tóc ngắn đàng hoàng, râu cằm ria mép chỉ làm khổ em.
Mai đây anh đi đầu quân. Quyết làm bổn phận người dân.
Mong ba thấy anh dễ hiền. Thương tình ba cho hai đứa nên duyên.

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Sao anh không sang nhà em. miếng trầu câu chuyện làm ***. Ba mẹ thấy anh dễ hiền. Thương tình ba cho hai đứa nên duyên.
Em ơi ông via nhà em. Dễ gì anh được làm ***. Trông anh tóc tai bù xù. Râu cằm ria mép lu bù.
Anh lại mặc áo chim cò. Quần thì ống túm vải thì caro. Chân đi lã lướt cái điệu Tango.
Ơi anh ơi, yêu em thì gắng mà lo. Chứ mặc chim cò kẻ trách người chê. Ơi em ơi, em nói anh đành phải nghe.
Quần may ống rộng nỡ e người cười. Chồng em, chồng em tóc ngắn đàng hoàng, râu cằm ria mép chỉ làm khổ em.
Mai đây anh đi đầu quân. Quyết làm bổn phận người dân.
Mong ba thấy anh dễ hiền. Thương tình ba cho hai đứa nên duyên.
Ba nghe hai con từ lâu. Nói chuyện tâm tình thương yêu. Ba không nghĩ ai giàu nghèo. Không cần chức tước chi nhiều.
Ba chỉ mong muốn một điều, một thằng rể mới mặc đồ tây ri, con ba thì sắm áo chờ vu quy. Đa tạ ba đã vun trồng.
Cho mình nên nghĩa vợ chồng. Chiều nay cấp phép tụi mày đi rong. Nhưng mau về sớm ở nhà ba mong ...

HẾT!

Lời Nhạc Sống