Trình chiếu lời bài hát

Em Là Con Thuyền Cô Đơn

0
Đời em giờ như thuyền không bến Thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời Muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên
Thân em bây giờ gửi phận cho ai Đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân
[ĐK:] Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh Em cô đơn như con thuyền ấy Nhắn theo sóng thuyền ở ngoài khơi Bến nơi nào thuyền đỗ nghỉ ngơi
Thanh xuân em còn nữa đâu anh Mất nửa đời em đợi chờ duyên Tương lai mịt mù chông gai Em hiện tại chẳng thuộc về ai.

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Đời em giờ như thuyền không bến Thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời Muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên
Thân em bây giờ gửi phận cho ai Đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân
[ĐK:] Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh Em cô đơn như con thuyền ấy Nhắn theo sóng thuyền ở ngoài khơi Bến nơi nào thuyền đỗ nghỉ ngơi
Thanh xuân em còn nữa đâu anh Mất nửa đời em đợi chờ duyên Tương lai mịt mù chông gai Em hiện tại chẳng thuộc về ai.
Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh Em cô đơn như con thuyền ấy Nhắn theo sóng thuyền ở ngoài khơi Bến nơi nào thuyền đỗ nghỉ ngơi
Thanh xuân em còn nữa đâu anh Mất nửa đời em đợi chờ duyên Tương lai mịt mù chông gai Em hiện tại chẳng thuộc về ai.

HẾT!

Lời Nhạc Sống