Trình chiếu lời bài hát

Đồng Tiền Rẽ Lối

0
Lúc có tiền bao bạn bè cùng bao chiến hữu,hẹn hò thâu đêm cười vui với ta
Khi trắng tay phải lầm than sống trong cơ hàn,bạn rời xa quanh ta còn gì.
Tiếng anh em trong cuộc đời chỉ là phù phiếm,lợi dụng gian giối lọc lừa với nhau.
Chỉ khi bên ta chỉ khi lúc ta co tiền,tiền cho ta anh em họ hàng.
Đời toan tính lọc lừa tính toan,đời gian giối ta nào giối gian bạn.
Phải lầm than mới thấu hiểu nhân tình cuộc đời,chỉ cần đo trên đồng tiền thế thôi.
Tình nghĩa ae bao năm đậm sâu,cuộc sống bon chen hay vì lòng người.
Xưa lớn lên sánh vai mình vẫn luôn quý nhau,vậy tại sao giờ đây lại nhẫn tâm.
Lừa giối anh em cũng vì chữ tiền, phải rẽ chia hai cũng vì chữ tiền.
Tôi có anh ở tim còn tiền là giấy thôi,đừng lụy vô để rồi đánh mất đi tính con người!

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Tiếng anh em trong cuộc đời chỉ là phù phiếm,lợi dụng gian giối lọc lừa với nhau.
Chỉ khi bên ta chỉ khi lúc ta co tiền,tiền cho ta anh em họ hàng.
Đời toan tính lọc lừa tính toan,đời gian giối ta nào giối gian bạn.
Phải lầm than mới thấu hiểu nhân tình cuộc đời,chỉ cần đo trên đồng tiền thế thôi.
Tình nghĩa ae bao năm đậm sâu,cuộc sống bon chen hay vì lòng người.
Xưa lớn lên sánh vai mình vẫn luôn quý nhau,vậy tại sao giờ đây lại nhẫn tâm.
Lừa giối anh em cũng vì chữ tiền, phải rẽ chia hai cũng vì chữ tiền.
Tôi có anh ở tim còn tiền là giấy thôi,đừng lụy vô để rồi đánh mất đi tính con người!

HẾT!

Lời Nhạc Sống