Trình chiếu lời bài hát

Đời Là Cát Bụi Là Ta

0
Đừng chê bai Hây cười ai Đời là thế đó lúc thân tàn Chẳng ai ngó ngàng. Ngày xưa Vinh Quang
Ai cũng ngoan Dạ thưa anh anh Khi xa cơ chẳng còn dạ thưa. Đừng khinh khi tranh giành chi
Đến lừa gạt nhau Luật nhân quả cũng sẽ đến Xin hãy làm điều tốt. Hãy tu tâm tích thiện Đức
Chớ đừng hại ai Đời là cát bụi là ta Nằm xuống như nhau !!

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Đừng chê bai Hây cười ai Đời là thế đó lúc thân tàn Chẳng ai ngó ngàng. Ngày xưa Vinh Quang
Ai cũng ngoan Dạ thưa anh anh Khi xa cơ chẳng còn dạ thưa. Đừng khinh khi tranh giành chi
Đến lừa gạt nhau Luật nhân quả cũng sẽ đến Xin hãy làm điều tốt. Hãy tu tâm tích thiện Đức
Chớ đừng hại ai Đời là cát bụi là ta Nằm xuống như nhau !!
Đừng khinh khi tranh giành chi
Đến lừa gạt nhau Luật nhân quả cũng sẽ đến Xin hãy làm điều tốt. Hãy tu tâm tích thiện Đức
Chớ đừng hại ai Đời là cát bụi là ta Nằm xuống như nhau !!
Đời là cát bụi là ta Nằm xuống như nhau !!

HẾT!

Lời Nhạc Sống