Trình chiếu lời bài hát

Đời hát cho người

0
Ta sinh ra trần gian! Làm thân hát rong nghêu ngao tháng ngày! Cho nhân gian niềm vui! Dù trong trái tim ta đơn lạnh quá....!
Khi ta vui thật vui! Người muốn ta ca lên khúc sầu! Con tim ta buồn vui! Đời như cố quên!
ĐK: Hát! Hát hát cho người và nói, nói nói cho người! Và ai thấu cho tim mình! Hát. hát hát cho đời và nói,
nói nói cho đời còn ta mãi như câm lặng! Này con tim nghệ sĩ ơi! Trò chuyện với ai cả nhân gian có mấy ai hiểu đc ta?
Hát! Hát hát cho người và nói, nói nói cho người! Và ai thấu cho tim mình! Hát. hát hát cho đời và nói,
nói nói cho đời còn ta mãi như câm lặng! Này con tim nghệ sĩ ơi! Trò chuyện với ai cả nhân gian có mấy ai yêu thương đời ta!

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Ta sinh ra trần gian! Làm thân hát rong nghêu ngao tháng ngày! Cho nhân gian niềm vui! Dù trong trái tim ta đơn lạnh quá....!
Khi ta vui thật vui! Người muốn ta ca lên khúc sầu! Con tim ta buồn vui! Đời như cố quên!
ĐK: Hát! Hát hát cho người và nói, nói nói cho người! Và ai thấu cho tim mình! Hát. hát hát cho đời và nói,
nói nói cho đời còn ta mãi như câm lặng! Này con tim nghệ sĩ ơi! Trò chuyện với ai cả nhân gian có mấy ai hiểu đc ta?
Hát! Hát hát cho người và nói, nói nói cho người! Và ai thấu cho tim mình! Hát. hát hát cho đời và nói,
nói nói cho đời còn ta mãi như câm lặng! Này con tim nghệ sĩ ơi! Trò chuyện với ai cả nhân gian có mấy ai yêu thương đời ta!
HET

Lời Nhạc Sống