Trình chiếu lời bài hát

Đôi Chân Trần

0
Tôi muốn quên đi tháng với ngày Cha đi lượm quả ngọt rừng Cho con đỡ đói qua đêm Tôi muốn quên đi đôi chân trần
Cha đi lượm từng hạt thóc Cho con một bữa cơm chiều Ôi ngày tháng, đôi vai gầy Run run tựa vào hàng cây
Ôi thời gian, hãy quên đi Đôi chân cồng kềnh cha đi giữa rừng hoang vu
Lưng cha đi đội nắng gầy Ôi tóc bạc tựa trăng soi Cả cuộc đời và cả một đời Đôi chân trần

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Tôi muốn quên đi tháng với ngày Cha đi lượm quả ngọt rừng Cho con đỡ đói qua đêm Tôi muốn quên đi đôi chân trần
Cha đi lượm từng hạt thóc Cho con một bữa cơm chiều Ôi ngày tháng, đôi vai gầy Run run tựa vào hàng cây
Ôi thời gian, hãy quên đi Đôi chân cồng kềnh cha đi giữa rừng hoang vu
Lưng cha đi đội nắng gầy Ôi tóc bạc tựa trăng soi Cả cuộc đời và cả một đời Đôi chân trần
Ôi ngày tháng, đôi vai gầy Run run tựa vào hàng cây
Ôi thời gian, hãy quên đi Đôi chân cồng kềnh cha đi giữa rừng hoang vu
Lưng cha đi đội nắng gầy Ôi tóc bạc tựa trăng soi Cả cuộc đời và cả một đời Đôi chân trần

Lời Nhạc Sống