Trình chiếu lời bài hát

Đám Cưới Miền Quê

0
Bà con ơi ra đây mà xem Đám cưới chúng tôi rất tưng bừng Bên đàn trai và bên đàn gái Ôi thiệt là quá xá đông vui
Bà con ơi ra đây mà xem Đám cưới chúng tôi đông quá trời Đây cô dâu còn kia chú rễ Hai họ cùng chúc mừng nâng ly
Đám cưới , đám cưới cô dâu thật là đẹp Xinh như hoa là bà xã tui Đây nhẫn vàng trao nàng đính ước Nguyện cầu ta hạnh phúc bền lâu
Đám cưới , đám cưới chú rể thật hiền lành Không ai bằng được ông xã tui
Đây nhẫn vàng trao chàng đính ước Mong ngày mai con đàn cháu đống vui thiệt vui
Bà con ơi ra đây mà xem Đám cưới chúng tôi rất tưng bừng Bên đàn trai và bên đàn gái Ôi thiệt là quá xá đông vui
Bà con ơi ra đây mà xem Đám cưới chúng tôi đông quá trời Đây cô dâu còn kia chú rễ Hai họ cùng chúc mừng nâng ly
Đám cưới , đám cưới cô dâu thật là đẹp Xinh như hoa là bà xã tui Đây nhẫn vàng trao nàng đính ước Nguyện cầu ta hạnh phúc bền lâu
Đám cưới , đám cưới chú rể thật hiền lành Không ai bằng được ông xã tui
Đây nhẫn vàng trao chàng đính ước Mong ngày mai con đàn cháu đống vui thiệt vui

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Bà con ơi ra đây mà xem Đám cưới chúng tôi rất tưng bừng Bên đàn trai và bên đàn gái Ôi thiệt là quá xá đông vui
Bà con ơi ra đây mà xem Đám cưới chúng tôi đông quá trời Đây cô dâu còn kia chú rễ Hai họ cùng chúc mừng nâng ly
Đám cưới , đám cưới cô dâu thật là đẹp Xinh như hoa là bà xã tui Đây nhẫn vàng trao nàng đính ước Nguyện cầu ta hạnh phúc bền lâu
Đám cưới , đám cưới chú rể thật hiền lành Không ai bằng được ông xã tui
Đây nhẫn vàng trao chàng đính ước Mong ngày mai con đàn cháu đống vui thiệt vui

HẾT!

Lời Nhạc Sống