Trình chiếu lời bài hát

Cũng vì chữ tiền

0
Lặng nhìn dòng đời đua nhau bon chen vì chữ tiền Bạn bè sa ngã yêu thương phôi phai cũng bởi tiền Sông có khi đục trong cũng giống như con người Dù thất thế nhưng đâu
chắc mãi không giàu sang Đừng nhìn một người đang trong nguy nan mà xem thường Rồi ngày mai sau chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn Ai có qua cuộc chơi mới hiểu ra sự đời
Cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi Người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai Cho tôi xin cám ơn bạn suốt đời Còn người cười chê trong cơn nguy nan ta là
ai Thì ta nhớ để rồi một ngày mình đổi khác Đời có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang Vì có mấy ai sinh ra trong nhung gấm lụa là Ta hãy thương đời ta
cố vươn mình bạn nhé Rồi tương lai mai sau từng bước lên cao Cuộc sống ganh đua hơn thua giúp ta kiên cường hơn Đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời
Cũng do ta mà thôi chớ trách một ai khác Trời sẽ ban yêu thương cho ai biết vươn lên sẽ thành công Đừng nhìn một người đang trong nguy nan mà xem thường Rồi ngày mai sau chưa
ai hơn ai nhớ nhé bạn Ai có qua cuộc chơi mới hiểu ra sự đời Cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi Người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai
Cho tôi xin cám ơn bạn suốt đời Còn người cười chê trong cơn nguy nan ta là ai Thì ta nhớ để rồi một ngày mình đổi khác Đời có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang
Vì có mấy ai sinh ra trong nhung gấm lụa là Ta hãy thương đời ta cố vươn mình bạn nhé Rồi tương lai mai sau từng bước lên cao Cuộc sống ganh đua hơn thua giúp
ta kiên cường hơn Đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời Cũng do ta mà thôi chớ trách một ai khác Trời sẽ ban yêu thương cho ai biết vươn lên sẽ thành công

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Đừng nhìn một người đang trong nguy nan mà xem thường Rồi ngày mai sau chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn
Ai có qua cuộc chơi mới hiểu ra sự đời Cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi Người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai
Cho tôi xin cám ơn bạn suốt đời Còn người cười chê trong cơn nguy nan ta là ai Thì ta nhớ để rồi một ngày mình đổi khác Đời có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang
Vì có mấy ai sinh ra trong nhung gấm lụa là Ta hãy thương đời ta cố vươn mình bạn nhé Rồi tương lai mai sau từng bước lên cao Cuộc sống ganh đua hơn thua giúp
ta kiên cường hơn Đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời Cũng do ta mà thôi chớ trách một ai khác Trời sẽ ban yêu thương cho ai biết vươn lên sẽ thành công
Đời có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang Vì có mấy ai sinh ra trong nhung gấm lụa là Ta hãy thương đời ta cố vươn mình bạn nhé Rồi tương lai mai sau
từng bước lên cao Cuộc sống ganh đua hơn thua giúp ta kiên cường hơn Đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời Cũng do ta mà thôi chớ trách một ai khác
Trời sẽ ban yêu thương cho ai biết vươn lên sẽ thành công Trời sẽ ban yêu thương cho ai biết vươn lên sẽ thành công Cuộc sống ganh đua hơn thua giúp ta kiên cường hơn
Đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời Cũng do ta mà thôi chớ trách một ai khác Trời sẽ ban yêu thương cho ai biết vươn lên sẽ thành công

HẾT!

Lời Nhạc Sống

TÒNG PHU

Chính em, vì em Đã cho anh biết yêu và…