Trình chiếu lời bài hát

Cõi Lòng

0
Nếu ai có lòng viết tặng bài ca Mà bài ca đó không có nhiều lời Tôi chỉ cần đôi điều nhắn gửi
Mong người đời trang trải tình thương Nếu ai có lòng vẽ một dòng sông Mà dòng sông đó trong cõi lòng
Tôi sẽ âm thầm ra sống lén uống Cho dòng đời trong tựa dòng sông Và tôi sẽ hát lời ca thiết tha
Và tôi sẽ hát với tình đậm đà Hát cho người nhà và cho tất cả Với nỗi lòng khao khát tình thương
Chúa ban phước lành xuống tận trần gian Tình người chan chứa không oán hận thù
Sáng trưa chiều hay trong bóng tối Mong người đời tha thứ nhận nhau

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Nếu ai có lòng viết tặng bài ca Mà bài ca đó không có nhiều lời Tôi chỉ cần đôi điều nhắn gửi
Mong người đời trang trải tình thương Nếu ai có lòng vẽ một dòng sông Mà dòng sông đó trong cõi lòng
Tôi sẽ âm thầm ra sống lén uống Cho dòng đời trong tựa dòng sông Và tôi sẽ hát lời ca thiết tha
Và tôi sẽ hát với tình đậm đà Hát cho người nhà và cho tất cả Với nỗi lòng khao khát tình thương
Chúa ban phước lành xuống tận trần gian Tình người chan chứa không oán hận thù
Sáng trưa chiều hay trong bóng tối Mong người đời tha thứ nhận nhau

HẾT!

Lời Nhạc Sống