Trình chiếu lời bài hát

Cò Ơi

0
Con cò lặn lội bờ sông Cò ơi sao mày quên công mẹ già Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi Nhớ khi đi ngược về xuôi Mẹ đi bắt tép mẹ nuôi thân cò
Những ngày mưa lũ gió to Mẹ đi bắt tép nuôi cò cò quên Cò ơi cò bạc như vôi
Công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao Cò ơi cò nghĩ thế nào Mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu
Nuôi cò cò lớn bằng đầu Nhớ khi còn bé bú bầu sữa non Vợ con cò để hai bên
Công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi Con cò lặn lội bờ sông Cò ơi sao mày quên công mẹ già Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi Nhớ khi đi ngược về xuôi Mẹ đi bắt tép mẹ nuôi thân cò Những ngày mưa lũ gió to
Mẹ đi bắt tép nuôi cò cò quên Cò ơi cò bạc như vôi Công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao
Cò ơi cò nghĩ thế nào Mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu Nuôi cò cò lớn bằng đầu Nhớ khi còn bé bú bầu sữa non
Vợ con cò để hai bên Công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi Cò ơi cò bạc như vôi
Công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao Cò ơi cò nghĩ thế nào Mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu
Nuôi cò cò lớn bằng đầu Nhớ khi còn bé bú bầu sữa non Vợ con cò để hai bên Công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Con cò lặn lội bờ sông Cò ơi sao mày quên công mẹ già Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi Nhớ khi đi ngược về xuôi Mẹ đi bắt tép mẹ nuôi thân cò
Những ngày mưa lũ gió to Mẹ đi bắt tép nuôi cò cò quên Cò ơi cò bạc như vôi
Công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao Cò ơi cò nghĩ thế nào Mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu
Nuôi cò cò lớn bằng đầu Nhớ khi còn bé bú bầu sữa non Vợ con cò để hai bên
Công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi Con cò lặn lội bờ sông Cò ơi sao mày quên công mẹ già Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi Nhớ khi đi ngược về xuôi Mẹ đi bắt tép mẹ nuôi thân cò Những ngày mưa lũ gió to
Mẹ đi bắt tép nuôi cò cò quên Cò ơi cò bạc như vôi Công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao
Cò ơi cò nghĩ thế nào Mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu Nuôi cò cò lớn bằng đầu Nhớ khi còn bé bú bầu sữa non
Vợ con cò để hai bên Công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi Cò ơi cò bạc như vôi
Công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao Cò ơi cò nghĩ thế nào Mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu
Nuôi cò cò lớn bằng đầu Nhớ khi còn bé bú bầu sữa non Vợ con cò để hai bên Công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi
Cò ơi cò nghĩ thế nào Mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu Nuôi cò cò lớn bằng đầu Nhớ khi còn bé bú bầu sữa non
Vợ con cò để hai bên Công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi Cò ơi cò bạc như vôi
Công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao Cò ơi cò nghĩ thế nào Mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu
Nuôi cò cò lớn bằng đầu Nhớ khi còn bé bú bầu sữa non Vợ con cò để hai bên
Công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi Cò ơi có cánh có lông Mà sao lại nỡ quên công mẹ già

HẾT!

Lời Nhạc Sống