Trình chiếu lời bài hát

Câu Hẹn Câu Thề

0
Người đi mà chẳng nói một lời Để anh chơi vơi giữa dòng đời Lời yêu nay sao quá xa xôi
Lời thương giờ này cũng lặng trôi Nhận tin em sắp sống bên người Mà em thương yêu đến cuối đời
Lòng anh như đau thắt em ơi Làm sao để lệ thôi ngừng rơi. Hôm nay, em hạnh phúc rồi,
em đã bên người, mà lòng em yêu. Em quên, câu hẹn câu thề, em hứa với người cả đời thương em.
Em ơi! Chữ tình ngắn thôi Mà sao anh phải kéo theo một đời Em ơi! Em giờ có đôi
Còn anh thì phải lẻ loi thật rồi Khi xưa, hứa chẳng cách xa Gừng cay muối mặn chẳng ham lụa là
Hôm nay, áo hồng gấm hoa Tình xưa người trả, hết anh thật à?

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Người đi mà chẳng nói một lời Để anh chơi vơi giữa dòng đời Lời yêu nay sao quá xa xôi
Lời thương giờ này cũng lặng trôi Nhận tin em sắp sống bên người Mà em thương yêu đến cuối đời
Lòng anh như đau thắt em ơi Làm sao để lệ thôi ngừng rơi. Hôm nay, em hạnh phúc rồi,
em đã bên người, mà lòng em yêu. Em quên, câu hẹn câu thề, em hứa với người cả đời thương em.
Em ơi! Chữ tình ngắn thôi Mà sao anh phải kéo theo một đời Em ơi! Em giờ có đôi
Còn anh thì phải lẻ loi thật rồi Khi xưa, hứa chẳng cách xa Gừng cay muối mặn chẳng ham lụa là
Hôm nay, áo hồng gấm hoa Tình xưa người trả, hết anh thật à?
Em ơi! Chữ tình ngắn thôi Mà sao anh phải kéo theo một đời Em ơi! Em giờ có đôi
Còn anh thì phải lẻ loi thật rồi Khi xưa, hứa chẳng cách xa Gừng cay muối mặn chẳng ham lụa là
Hôm nay, áo hồng gấm hoa Tình xưa người trả, hết anh thật à?

HẾT!

Lời Nhạc Sống