Trình chiếu lời bài hát

Cậu Cả

0
Câu cả ở trong gia phả Cậu cả là đại thiếu gia Cậu cả gia đình khá giả Cậu cả có nhiều ngân phiếu ha
Cậu cả là con cầu con khẩn Cậu cả khi xưa đi cầu khấn Cậu cả lớn lên không cần đấu Cậu cả sinh ra đã bắt đầu thắng.
Lớn lên trong sự giàu sang ……giàu ngang ở trên vạch mức Tiền cả kho cứ ăn mặt sức …….cần gì thức lo chuyện mực sách
Khoác tay sánh vai chủ cả …….không sợ ngả cậu cả có đô La Pha én xanh vào với coca ……ngồi So pha hô la cần tiền alo
Ông bà già gửi cho vài sắp …….chuyển khoản gấp để cậu chung chi Vùng tiền ra để cậu tỉ thí …….trả phí ..cùng mấy em đi chung
Cậu cả không thích triết lý ……cao quý ..nhiều lời nói ..thị phi Cậu quen với cách chung chi ……tính phí bao sân nói thị uy
Ma Ni …..city …..Party ……Ba ri Fendi ……LV …….bơri ……..gucci Nuôi gái ở trong vila bỏ doLa ở vali
Cẩu thích hàng xa xỉ tiền tỉ lái bugatti Trên du thuyền có nhiều anh tài chần dày mở nhạc phiêu
Chiến hữu toàn con chủ cả ngã phần lớn cậu ấm và cô chiêu Ăn chơi cần tiền cứ gọi cuộc hội thoại xin vài triệu đô
Ông bà già chủ casino ở chicago khỏi bàn về độ Cần money cứ gọi call cho daddy Sai hết money cứ gọi call cho mommy
Cần money cứ gọi call cho daddy Sai hết money cứ gọi call cho mommy Câu cả ở trong gia phả
Cậu cả là đại thiếu gia Cậu cả Gia đình khá giả Cậu cả Nhiều ngân phiếu ha Cậu cả Con cầu con khẩn
Cậu cả Khi xưa cầu khấn Cậu cả Lớn lên k cần đấu Cậu cả Sinh ra đa bắt đau thắng
Gọi ông già mua căng villa đón diva tận đến cali Home có thằng xavi đến villa uống cho cạn li nà
Gọi thêm mấy em chân dài vài đường công cũng cau say 2 Lên chuyến bay không có người lái rẻ trái lai rai cậu làm hai lai
Gọi gió thêm mây nhạc hay khói bay mắt không còn nhìn thấy Một chấm đấm say khoác vai có ai cậu chi trăm nghìn đấy
Tìm thấy thạo dược thiên nhiên aladin cùng cây đền thần Nhạc lên ánh mắt Đỏ hoen Vượt hố đen cậu đang cần đến
Đi va fia hô la vi la Đô La Cara vina xavi Go Play city paris có chân dài trên boghini
Dowtow cali city có thằng homie làm mafi Lớn lên cậu không cần đấu hỏi dấu vạch đích nó nầm đâu
Được ăn trên và ngồi trước cậu thường bước đến đầu mâm Quyền hạng tập đoàn cậu nấm bấm vài số máy nhả vài triệu đô
Hết tiền cứ gọi cho bố chuyển 9 số đe câu tim chổ tiêu Cần money cứ gọi call cho daddy
Sai hết money cứ gọi call cho mommy Cần money cứ gọi call cho daddy Sai hết money cứ gọi call cho mommy
Câu cả ở trong gia phả
Cậu cả là đại thiếu gia Cậu cả Gia đình khá giả Cậu cả Nhiều ngân phiếu ha Cậu cả Con cầu con khẩn
Cậu cả Khi xưa cầu khấn Cậu cả Lớn lên k cần đấu Cậu cả Sinh ra đa bắt đau thắng
Câu cả ở trong gia phả
Cậu cả là đại thiếu gia Cậu cả Gia đình khá giả Cậu cả Nhiều ngân phiếu ha Cậu cả Con cầu con khẩn
Cậu cả Khi xưa cầu khấn Cậu cả Lớn lên k cần đấu Cậu cả Sinh ra đa bắt đau thắng

HẾT!

Lời Nhạc Sống