Trình chiếu lời bài hát

Cạm Bẫy Tình Yêu

0
Đừng tin vào lời ong bướm, đó là hố sâu , là cạm bẫy tình yêu. Đừng theo phù phiếm sa hoa,
đừng gieo nên tội, là kẻ bạc tình. Làm sao ở đời biết trước, ai thật ai ngay, để còn biết mà yêu.
Lòng người đổi trắng thay đen, vì sao em lại ,làm kiếp đa tình. Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian.
Giống như con ong vàng thích yêu tình ái mật ngọt. Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi.. Nào ngờ đâu, sự thật quá đắng cay.
Quay về đi về đi em hỡi, Em đã sai hãy làm lại từ đầu
Anh vẫn thương , vẫn yêu em mãi Dù cho em, đã chọn sai con đường

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Đừng tin vào lời ong bướm, đó là hố sâu , là cạm bẫy tình yêu. Đừng theo phù phiếm sa hoa,
đừng gieo nên tội, là kẻ bạc tình. Làm sao ở đời biết trước, ai thật ai ngay, để còn biết mà yêu.
Lòng người đổi trắng thay đen, vì sao em lại ,làm kiếp đa tình. Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian.
Giống như con ong vàng thích yêu tình ái mật ngọt. Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi.. Nào ngờ đâu, sự thật quá đắng cay.
Quay về đi về đi em hỡi, Em đã sai hãy làm lại từ đầu
Anh vẫn thương , vẫn yêu em mãi Dù cho em, đã chọn sai con đường
Giống như con ong vàng thích yêu tình ái mật ngọt. Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi.. Nào ngờ đâu, sự thật quá đắng cay.
Quay về đi về đi em hỡi, Em đã sai hãy làm lại từ đầu
Anh vẫn thương , vẫn yêu em mãi Dù cho em, đã chọn sai con đường

HẾT!

Lời Nhạc Sống