Trình chiếu lời bài hát

Bỏ Ngài Con Theo Ai

0
Bỏ Ngài con biết theo ai? Ðời lộng gió cánh chim ngàn khơi Trùng dương sóng nước mênh mông
Thuyền buông lái biết trôi về đâu Bỏ Ngài con biết theo ai? Bên đời kia tương lai khuất mờ
Bước đi không Ngài đời con buồn tênh Bỏ Ngài con đi với ai? Vì Ngài có lời ban sự sống
Bỏ Ngài thân con héo hon Ðời cô liêu trên chốn dương gian Bỏ Ngài con đi với ai?
Ðường xa lắc tương lai mịt mờ Nào ai dẫn con trên đường dài Bỏ Ngài con đi với ai?
Ngài ơi sao bỏ rơi con? Ðể sầu héo tháng năm ngẩn ngơ Ngoài kia đời vẫn xanh mơ
Mặc con chết hắt hiu hồn thơ Ngài ơi sao bỏ rơi con? Hỡi Ngài ơi thân con máu đào
Chết treo thập hình nào ai buồn thương Bỏ Ngài con đi với ai? Vì Ngài có lời ban sự sống
Bỏ Ngài thân con héo hon Ðời cô liêu trên chốn dương gian Bỏ Ngài con đi với ai?
Ðường xa lắc tương lai mịt mờ Nào ai dẫn con trên đường dài Bỏ Ngài con đi với ai?
Ngàn đời con vẫn tin luôn Ngài trung tín rất mực từ nhân
Nào đâu Ngài nỡ quên con Hằng đưa lối dẫn theo đường ngay Lạy Ngài dạy bảo con đi
Giữ gìn con trong chân lý Ngài Bước đi bên Ngài đời con bình an
Bỏ Ngài con đi với ai? Vì Ngài có lời ban sự sống
Bỏ Ngài thân con héo hon Ðời cô liêu trên chốn dương gian Bỏ Ngài con đi với ai?
Ðường xa lắc tương lai mịt mờ Nào ai dẫn con trên đường dài Bỏ Ngài con đi với ai?

Lời Nhạc Sống