Trình chiếu lời bài hát

Anh Number One

0
Này người yêu hỡi anh number one Trong trái tim này number one Suốt cuộc đời number one
Sông cạn đá mòn dù sao đi nữa Anh vẫn number one Dù em như ánh sao trời
sáng soi khắp nơi nơi Nàng đã đến ôi tuyệt vời Tình trắng trinh lúc ban đầu
Hiến dâng hết cho người Và sẽ mãi yêu người thôi Đường tình nào được mấy ai
Chấp nhận thật nhiều đắng cay hỡi người dấu yêu của tôi ơi Xin đừng đa nghi xin anh đừng hững hờ
Này người yêu hỡi anh number one Trong trái tim này number one Suốt cuộc đời number one
Sông cạn đá mòn Dù sao đi nữa Anh vẫn number one
La là là lá lá la lá la là La là là lá lá la lá la là
La la là lá la la la là lá la Anh vẫn number one

Lời Nhạc Sống .NET

Kho Lời Nhạc Trình Chiếu Lớn Nhất Việt Nam

Dù em như ánh sao trời
sáng soi khắp nơi nơi Nàng đã đến ôi tuyệt vời Tình trắng trinh lúc ban đầu
Hiến dâng hết cho người Và sẽ mãi yêu người thôi Đường tình nào được mấy ai
Chấp nhận thật nhiều đắng cay hỡi người dấu yêu của tôi ơi Xin đừng đa nghi xin anh đừng hững hờ
Này người yêu hỡi anh number one Trong trái tim này number one Suốt cuộc đời number one
Sông cạn đá mòn Dù sao đi nữa Anh vẫn number one
La là là lá lá la lá la là La là là lá lá la lá la là
La la là lá la la la là lá la Anh vẫn number one

HẾT!

Lời Nhạc Sống